Metropolitan Theatres
Advance Tickets: Available Now!
Feb. 16 & 18, 2017 - On Sale Now: Metro 4: Santa Barbara
2D Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 19
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 19
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 19
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 26
2D Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 26
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, January 26
Santa Barbara/Goleta Showtimes