Metropolitan Theatres
Advance Tickets: Available Now!
Now On Sale for February 23: Fairview - Goleta
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, February 23
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, February 23
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, March 2
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, March 2
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, March 2
Advance Tickets Now On Sale for Thursday, March 2: Paseo Nuevo - Santa Barbara
Santa Barbara/Goleta Showtimes