analytics tag Metropolitan Theatres

Metropolitan Theatres

Advance Tickets: Available Now!
 • Starts Thursday, August 23
 • Starts Thursday, August 23
 • Starts Thursday, August 23: Fiesta 5 - Santa Barbara
 • Starts Tuesday, August 28
 • Advance Tickets Now On Sale for Thursday, August 30
 • Advance Tickets Now On Sale for Thursday, August 30
 • Advance Tickets Now On Sale: Fiesta 5 - Santa Barbara for Thursday, August 30
 • On Sale: Starts Thursday, August 30: The Hitchcock - Santa Barbara
 • Advance Tickets Now On Sale for Thursday, August 30
 • Starts Friday, August 31: Paseo Nuevo - Santa Barbara
 • Now On Sale: Metro 4 - Santa Barbara for Wednesday, September 19